Wednesday, October 13, 2010

Islam Menghebatkan Melayu

Kita berbangga kerana kejayaan satu-satu usaha. Menjadi satu-satu bangsa bukan kerana usaha apa-apa, ditakdirkan Allah begitu.
Tidak adil bagi Allah kiranya Dia melebihkan satu-satu bangsa atas bangsa lain.  Bangsa yang tidak dilebihkan akan terasa hina tak pasal-pasal.    
dipetik dari

No comments:

Post a Comment